תיאור הפרויקט

מערכת אינטרקום טלוויזיה דיגיטלית המקשרת 42 כניסות לעמדת שוער מרכזית, בפרויקט היוקרה של פיליפ סטארק בשכונת צמרת בתל אביב. המערכת פותחה במיוחד לפרויקט הכולל שני מגדלי מגורים בני 37 ו-41 קומות, כ-250 יחידות דיור, ו-42 כניסות הפועלות בו-זמנית ומקושרות לעמדת השוער המרכזית.