Elbex בתערוכת 'Light & Building' בפרנקפורט, גרמניה-אפריל, 2014 .

Elbex הציגה את הדור הרביעי של מערכות הדירה החכמה בתערוכה הבינלאומית המתקיימת אחת לשנתיים בפרנקפורט, גרמניה. המערכת שהוצגה מבוססת על שקעים ומפסקים היברידיים (™Hybrid Switch), שליטה על הדירה החכמה, ודווח בזמן אמת של צריכת החשמל מכל מפסק ושקע.